Đầu Tư
Bất Động Sản
Phát Triển
Bất Động Sản
Tư Vấn
Đầu Tư
OSI tập trung đầu tư phát triển bất động sản phân khúc cao cấp gồm các khu đô thị phức hợp, văn phòng hạng A và các tiện ích thương mại. Trên nền tảng năng lực sẵn có, các mối quan hệ với đối tác trong và ngoài nước của mình, chúng tôi lựa chọn đầu tư bất động sản là lĩnh vực mũi nhọn của công ty
Kéo Xuống
Đầu Tư
Bất Động Sản
Phát Triển
Bất Động Sản
Tư Vấn
Đầu Tư
OSI cung cấp các dịch vụ phát triển dự án một cách tổng thể, tham gia từ giai đoạn nghiên cứu thị trường, lập ý tưởng phát triển, giải pháp tài chính toàn diện, lập kế hoạch kinh doanh, bán hàng, đến khi xây dựng hoàn thiện, vận hành dự án và phân chia lợi nhuận.
Đầu Tư
Bất Động Sản
Phát Triển
Bất Động Sản
Tư Vấn
Đầu Tư
OSI cung cấp giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam dựa trên các mối quan hệ, sự hiểu biết về chính sách và pháp luật
Danh Mục Dự Án