CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ĐÔNG THÀNH
Nhà phát triển bất động sản tích hợp
Hợp tác đa dạng vì một mục tiêu
Đổi mới & Truyền thống
Linh hoạt & Chính Trực
Kéo Xuống
Hợp tác đa dạng vì một mục tiêu
Cộng tác là chìa khóa của thành công!
Chúng tôi luôn hướng tới sự hợp tác toàn diện vì một mục tiêu mang lại lợi ích chung cho tất cả các đối tác, khách hàng, cộng đồng xã hội và vì một Việt Nam thịnh vượng hơn!
Công Ty
Đổi mới & truyền thống
Công nghệ chắp cánh cùng sự tận tâm và tỉ mỉ!
OSI Holdings luôn hướng tới việc tạo ra những sản phẩm mang giá trị bền vững theo thời gian bằng những công nghệ quốc tế tân tiến kết hợp với sự tận tâm và tỉ mỉ, truyền thống của người Việt.
Lĩnh Vực Hoạt Động
Linh hoạt & Chính Trực
Chính trực mẫu mực, vững bước tương lai!
OSI Holdings luôn có những giải pháp rất linh hoạt phù hợp với thông lệ quốc tế cho mọi khách hàng và đối tác, trên nền tảng thượng tôn pháp luật địa phương, tôn trọng văn hóa và uy tín.
Ban Lãnh Đạo