CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ĐÔNG THÀNH
Nhà phát triển bất động sản hợp nhất
Hợp tác
Sáng Tạo
Chính Trực
Kéo Xuống
Hợp tác
Hợp tác tạo ra sức mạnh!
Chúng tôi luôn hướng tới sự hợp tác toàn diện nhằm tạo ra sự kết hợp sức mạnh trí tuệ, tiềm lực tài chính trong nội tại OSI và giữa OSI với các đối tác, khách hàng. Tạo nên một sức mạnh khổng lồ và vượt qua mọi giới hạn của thành công!
Công Ty
Sáng Tạo
Không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo
Sáng tạo và đổi mới hơn nữa là bước đi táo bạo, mang đến giá trị vượt trội, khắc ghi những bước chân ở nơi mà OSI đã đi qua. Đó là những sản phẩm bất động sản đặc biệt, khác biệt, dẫn đầu xu thế của thị trường.
Lĩnh Vực Hoạt Động
Chính Trực
Chính trực mẫu mực, dẫn bước thành công
Để có những sản phẩm tốt và sản phẩm dẫn đầu xu thế của thị trường, chúng tôi luôn khuyến khích mọi nhân viên có thái độ hợp tác, kính trọng đồng nghiệp, khách hàng và đối tác. Đề cao trung thực, kỷ luật và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, OSI và cộng sự sẽ mang đến cho quý đối tác, khách hàng sự hài lòng nhất!
Ban Lãnh Đạo