Kỹ sư Dự toán Xây dựng

Mô tả công việc

 • Kiểm soát và quản lý chi phí xây dựng của các dự án xây dựng mới căn cứ trên Tổng mức đầu tư, dự toán được duyệt.
 • Quản lý, kiểm soát trong quá trình lập Tổng mức đầu tư, dự toán để trình lãnh đạo xem xét phê duyệt.
 • Phối hợp xây dựng quy trình quản lý chi phí, thanh quyết toán của dự án.
 • Quản lý khối lượng, chi phí các gói thầu của dự án đảm bảo không vượt giá dự toán đã được duyệt.
 • Kiểm tra, đệ trình các hồ sơ tạm ứng, thanh quyết toán của các gói thầu.
 • Kiểm soát các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo không vướt Tổng mức đầu tư.
 • Thu thập, phân tích báo giá của các dự án tương tự, của các nhà cung cấp phục vụ cho công tác thNm định, duyệt đơn giá.
 • Tham gia công tác lựa chọn nhà thầu bao gồm: Tập hợp, đệ trình danh sách các nhà thầu đủ năng lực, lập HSYC, HSMT, đánh giá HSDT, chuẩn bị hợp đồng và tham gia đàm phán thương thảo.
 • Thực hiện công tác quyết toán các gói thầu.
 • Tham gia kiểm toán công tác quyết toán hoàn thành dự án.
 • Lập tiến độ thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động xây dựng.
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

Yêu cầu

Độ tuổi: 30 – 40

Giới tính: Nam

Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế Xây dựng
 • Có chứng chỉ định giá hạng 1 hoặc đủ điều kiện làm chứng chỉ hạng 1
 • Có kinh nghiệm làm việc trên 5 năm tại vị trí tương đương cho các CĐT hoặc BQLDA
 • Có khả năng làm việc độc lập với các Đơn vị, nhà thầu trong và ngoài nước
 • Tiếng anh chuyên ngành và giao tiếp tốt là một lợi thế.

Kỹ năng và kiến thức:

 • Có hiểu biết chuyên sâu về quản lý xây dựng, đấu thầu và quy định của pháp luật liên quan.
 • Có các mối quan hệ rộng trong ngành xây dựng/ đầu tư bất động sản.
 • Có khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục và giải quyết vấn đề nhạy bén, linh hoạt, hiệu quả.
 • Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo.
 • Có khả năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và thúc đNy nhân viên.
 • Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc lớn.

Yêu cầu, tố chất khác:

 • Trung thực, điềm tĩnh, chín chắn, chủ động trong công việc.
 • Nhiệt tình trong công việc, yêu nghề.
 • Cam kết làm việc lâu dài.
26

PAGE TOP